Kingspan

Kingspan Oczyszczalnia ekologiczna Klargester BioTec®

21059,00 


  Dostawa w 10 dni
  Zapłać bezpiecznie online
  +48 500 228 229   -  Pomoc techniczna
  Gwarancja do 15 lat

Informacje ogólne

Zaletą rozwiązania jest duży, pojedynczy zbiornik wykonany z GRP, niskie koszty eksploatacji, całkowita automatyka pracy oraz zwiększone przepływy obliczeniowe na 1RLM.

Najważniejsze informacje o produkcie

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3
  • Sprawdzona technologia złóż zraszanych
  • Niskie koszty instalacji
  • Mała powierzchnia zabudowy
  • Estetyczna instalacja

Przydomowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków BioTec występuje w typoszeregach od 6 do 25 RLM. Wszystkie modele łączy monolityczny, mocny zbiornik wykonany z odpornego materiału jakim jest GRP, tradycyjna technologia oczyszczania złóż zraszanych, niewielka powierzchnia zabudowy, prostota działania oraz dyskretna instalacja.

Zasada działania

Proces oczyszczania jest trzy etapowy i rozpoczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe, denitryfikacyjne. Pozbawiony większości frakcji grubej ściek zostaje transportowany wyżej na złoże z tworzywa. Dzięki stałemu zraszaniu na złożu wytwarza się biomasa, która w naturalny sposób oczyszcza ściek. Oczyszczony ściek trafia do osadnika wtórnego, a dalej poza oczyszczalnię poprzez specjalnie zaprojektowany króciec odpływowy.

Ściek oczyszczony

Oczyszczalnie BioTec zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium zgonie z wymogami najnowszej normy
PN-EN:12566-3, dzięki czemu istnieje możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do gruntu lub, po uzyskaniu niezbędny pozwoleń, do wód powierzchniowych jak rzeki, strumienie, jeziora.

Zbiornik

Pojedynczy zbiornik wykonano z włókna szklanego wzmocnionego żywicą, tak zwanego GRP. Został zaprojektowany tak, aby ułatwić i przyspieszyć instalację, oraz zmniejszyć koszty robót ziemnych. Dużą zaletą rozwiązania jest niewielka powierzchnia zabudowy.

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków – wyposażenie

W skład wyposażenia standardowego wchodzi wyposażony zbiornik wraz z  pokrywą, sprężarka ze sterowaniem, obudowa sprężarki oraz elektroniczny panel kontrolny.

Panel kontrolny

Do wszystkich przydomowych oczyszczalni ścieków BioTec dostarczany jest elektroniczny panel kontrolny  wyposażony w cyfrowy wyświetlacz. Informuje on o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Jego zaletą jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria sprężarki.

Oczyszczalnie mogą być także dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny.

Oczyszczalnie ekologiczne – instalacja

Urządzenia dostarczane są jako gotowe do instalacji jednostki wraz z włazem oraz automatyką pracy. Na terenie całego kraju posiadamy autoryzowanych instalatorów naszych oczyszczalni, którzy przygotują kompleksową ofertę, dobiorą system rozsączania, a także zajmą się formalnościami.

Paramenty

Model Biotec™-1 Biotec™-1 IPS Biotec™- 2 Biotec™- 2 IPS Biotec™- 3 Biotec™- 3 IPS Biotec™- 4 Biotec™- 4 IPS
Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 6 6 12 12 18 18 25 25
Średnica całkowita zbiornika (mm) 1.9 1.9 1.9 1.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń (kg BZT5/dobę) 0.36 0.36 0.72 0.72 1.1 1.1 1.5 1.5
Weight Empty (kg) 195 220 217 260 445 471 470 495
Wysokość zbiornika (mm) 2.2 2.2 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6
Standardowa odległość dopływu od powierzchni terenu (mm) 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0*
Odległość dopływu od dna (mm) 1.2 1.2 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6
Standardowa odległość odpływu od powierzchni terenu (mm) 1.1 0.605 1.1 0.605 1.1 0.605 1.1 0.655
Moc znamionowa dmuchawy 60W 60W 60W 60W 150 W 151 W 152 W 153 W
Shopping Cart