Biotech

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BIOTECH 4RLM

9850,00 

Brak w magazynie


  Dostawa w 10 dni
  Zapłać bezpiecznie online
  +48 500 228 229   -  Pomoc techniczna
  Gwarancja do 15 lat

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Biotech

Najważniejsze informacje:

 • Skuteczność oczyszczania ścieków potwierdzona certyfikatem CE.
 • Wytrzymała konstrukcja oczyszczalni, naziom 1,5m.
 • Najniższa energochłonność oczyszczalni.
 • Dmuchawa – energooszczędna i bezawaryjna Secoch.
 • Wywóz odpadów raz w roku.
 • Brak konieczności stosowania biopreparatów.
 • Możliwość serwisowania we własnym zakresie.
 • Oczyszczalnia spełnia normy: PN-EN 12566-3:2005+A2:2013.
 • Zakręcane na gwint pokrywy zapobiegają ewentualnym nieprzyjemnym zapachom.

Dane techniczne oczyszczalni:

 • Ilość RLM: 4.
 • Przepustowość: 0,6m3/d.
 • Rozmiar jednego zbiornika: średnica 1m.
 • Materiał: liniowy polietylen HDPE, metoda formowania rotacyjnego.
 • Oczyszczalnia składa się z:
  • Osadnika gnilnego w postaci pionowego zbiornika w kształcie beczki o pojemności 1,10m3.
  • Komory nitryfikacji, w postaci pionowego zbiornika w kształcie beczki o pojemności 1,10m3.
  • Osadnika wtórnego w postaci pionowego zbiornika w kształcie beczki, zintegrowanego z komorą recykulacji wykonaną w postaci lej

MONTAŻ OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia nie powinna być umieszczona pod jezdnią ani w miejscu przeznaczonym do składowania ciężkich przedmiotów. Zakazane jest poruszanie się pojazdami samochodowymi w odległości mniejszej niż 2 m od urządzenia. W celu umożliwienia regularnego usuwania gromadzących się osadów w osadniku wstępnym, urządzenia należy instalować na miejscu, które umożliwia łatwy dojazd i manewrowanie pojazdami asenizacyjnymi, jak również przeprowadzanie serwisu.

Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków BIOTECH powinien odbywać się zgodnie z niniejszą instrukcją producenta, uwzględniając warunki gruntowo-wodne, przepisy prawa budowlanego i prawa wodnego.

Montaż powinien być przeprowadzony przez serwis producenta lub inną wyspecjalizowaną ekipę posiadającą autoryzację producenta oraz odpowiedni sprzęt do bezpiecznego i skutecznego wykonania prac. Urządzenie powinno być zainstalowane pod ziemią w taki sposób, aby przykrycie gruntem nie przekraczało 160 cm, niezależnie od warunków gruntowo-wodnych.

Pokrywy osadnika muszą wystawać około 5-10 cm ponad powierzchnię terenu, aby umożliwić regularne serwisowanie i opróżnianie.

Dmuchawa napowietrzająca powinna znajdować się w pomieszczeniu gospodarczym, oddalonym nie więcej niż 20 metrów od zbiornika oczyszczalni. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku, można umieścić ją w obudowie elektrycznej z fundamentem o minimalnych wymiarach:

 • całkowita wysokość – 130 cm,
 • wysokość fundamentu – 90 cm,
 • szerokość – 40 cm,
 • głębokość – 25 cm.

Posadowienie osadników

Montaż zbiornika/przydomowej oczyszczalni ścieków powinien być poprzedzony badaniami geologicznymi w celu precyzyjnego określenia warunków gruntowo-wodnych.

 1. Podczas wykonywania wykopu pod urządzenia zaleca się zachowanie około 20 cm odstępu dookoła zbiornika, aby umożliwić potencjalne obsypanie piaskiem w przypadku gruntów o odmiennej strukturze niż piaskowa.

Po wykonaniu wykopu i ustaleniu głębokości osadzenia zbiornika, konieczne jest wypoziomowanie dna i wykonanie wylewki betonowej, tzw. chudziaka, o grubości około 15-20 cm.

 1. Na tak przygotowanym podłożu montujemy zbiornik, upewniając się, że jest on ustawiony zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków (oznaczenia i strzałki na zbiorniku “wlot i wylot”).
 2. Następnie podłączamy rury wlotowe (budynek – zbiornik).
 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne wypoziomowanie zbiornika.
 4. Wypełniamy odpowiednio ustawione urządzenie wodą, równomiernie napełniając komorę klarowania (C2) oraz lej Imhoffa (C1), unikając wyparcia komory C1.
 5. Kolejnym krokiem jest obsypanie zbiornika piaskiem, zagęszczając obsypkę za pomocą zagęszczarki, a w przypadku gruntów silnie podmokłych dodatkowo wzbogacając ją cementem.
 6. Powietrze z dmuchawy do króćca w nadbudowie komory napowietrzania (B) prowadzimy rurą PE o średnicy 20 mm.
 7. Wybór sposobu zagospodarowania ścieków powinien być skonsultowany z firmą, która jest autoryzowanym partnerem producenta.

ROZRUCH (URZĄDZENIE BEZ STEROWNIKA)

Na początku należy dostosować zawory powietrza znajdujące się w komorze napowietrzania B. Ich regulację wykonuje się przez przekręcenie uchwytu w lewo lub w prawo. Zawory służą do kontrolowania poziomu ciśnienia powietrza dostarczanego do urządzeń oczyszczalni.

Po miesiącu eksploatacji urządzenia, gdy wystąpią nierówności (objawiające się obniżeniem poziomu ścieków w komorze napowietrzania B do około 2/3 pojemności zbiornika), konieczne jest dodanie do komory tlenowej około 150 litrów osadu czynnego, dostarczonego z innej, już funkcjonującej oczyszczalni.

Regulacja zaworu trójdrożnego w komorze napowietrzania:

a) Pierwszy zawór, regulujący dyfuzor napowietrzania (przewód z niebieskim paskiem), należy ustawić tak, aby na powierzchni ścieków pojawiła się znaczna ilość pęcherzyków powietrza.

b) Drugi zawór, kontrolujący pompę mamutową (przewód z zielonym pasem) zakończoną trójnikiem w górnej części, ustawiamy tak, aby ścieki były swobodnie przetłaczane do komory wtórnej (leja). Moc przetłaczania powinna spowodować dynamiczne wypływanie cieczy z górnej części trójnika pompy mamutowej.

Trzeci zawór, awaryjny (przewód z czerwonym pasem), służy do ewentualnego wspomagania recyrkulacji z komory C1 do komory B i powinien być zamknięty. Recyrkulacja ścieków z komory C1 do B następuje na zasadzie hydrostatycznego wyrównania poziomów ścieków w obu komorach. W przypadku braku recyrkulacji ścieków ze zbiornika C1 (leja Imhoffa) do komory nitryfikacji (napowietrzania) B, należy uruchomić zamontowaną w nim pompę mamutową (odkręcając trzeci zawór powietrza – przewód z czerwonym pasem), która znajduje się na belce zamontowanej w komorze B. To umożliwi przepompowanie osadu w ilości nie większej niż 1/3 pojemności leja.

ROZRUCH ( URZĄDZENIE ZE STEROWNIKIEM)

System działa w pełni automatycznie. Po zalaniu wodą, podłączeniu do źródła energii elektrycznej i uruchomieniu sterownika, oczyszczalnia samoczynnie rozpocznie swoją pracę i przejdzie do kolejnych etapów procesu.

WENTYLACJA

W osadnikach zachodzą procesy fermentacyjne, które generują gazy o szczególnie nieprzyjemnych właściwościach zapachowych, takie jak dwutlenek węgla, siarkowodór i metan. Konieczne jest skuteczne odprowadzenie tych gazów z osadnika.

Podstawowy układ wentylacyjny oczyszczalni opiera się na kanalizacji grawitacyjnej. Projektowanie konkretnego rozwiązania wentylacji pozostawione jest specjaliście adaptującemu oczyszczalnię lub osobie odpowiedzialnej za montaż, posiadającej najlepszą wiedzę dotyczącą warunków montażu i konkretnej lokalizacji oczyszczalni. Po okresie rozruchu zaleca się przeprowadzenie badania sprawności wentylacji. W przypadku stwierdzenia niesprawności, konieczne jest zainstalowanie dodatkowej wentylacji mechanicznej.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Zaleca się regularne sprawdzanie poprawności funkcjonowania oczyszczalni, z uwzględnieniem następujących kroków:

 1. Kontrola wizualna oczyszczalni (raz w tygodniu):
  • Sprawdzanie prawidłowego działania dmuchawy, dyfuzora i pompy mamutowej.
 2. Czyszczenie filtra powietrza dmuchawy:
  • Zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia (raz na kwartał).
 3. Opróżnianie komór wstępnych i napowietrzania:
  • W celu prawidłowego funkcjonowania urządzenia, konieczne jest okresowe opróżnianie komór wstępnych oraz komory napowietrzania. Częstotliwość opróżniania zależy od rodzaju zrzutu, ale nie powinna przekraczać 12 miesięcy, niezależnie od ilości i jakości ścieków.
  • Komory wstępne (A, A1, itd.) należy opróżniać całkowicie, jednocześnie zalewając wodą do poziomu odpływu. Komorę napowietrzania (B) opróżniamy do połowy, zasysając osad z jej dna (bez zalewania wodą).
  • W przypadku konieczności oczyszczenia komory C, wypompowujemy osad z dna w ilości nie większej niż 1/3 pojemności zbiornika. Komorę C1 opróżniamy, aby przepompować zalegający osad, także w ilości nie większej niż 1/3 pojemności leja Imhoffa. Przy tych czynnościach należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić (wyrwać) komory C1. Komory zalewamy do poziomów pracującego urządzenia.
 4. Wezwanie uprawnionego serwisu:
  • W przypadku wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu oczyszczalni, należy skontaktować się z uprawnionym serwisem.
Shopping Cart