Eko-bio

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne

10900,00 


  Dostawa w 10 dni
  Zapłać bezpiecznie online
  +48 500 228 229   -  Pomoc techniczna
  Gwarancja do 15 lat

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne (EKO-BIO)

Perfekcyjnie zaprojektowana, starannie przemyślana i wykonana bez kompromisów przydomowa oczyszczalnia biologiczna to najpopularniejsze rozwiązanie sprzedawane przez firmę EKO-BIO z siedzibą w woj.łódzkim. Synergiczna technologia niskoobciążonego osadu czynnego, wspomaganego złożem zanurzonym, daje najwyższy możliwy stopień oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Ich skuteczność, dochodzącą do 99%, potwierdzono badaniami w notyfikowanym przez Unię Europejską laboratorium. Oczyszczalnie biologiczne EKO-BIO spełniają wszelkie wymogi prawa (w aglomeracjach do 100 000 RLM), a nawet znacznie je przekraczają – zapewniają rewelacyjną jakość oczyszczonej wody. Woda oczyszczona w oczyszczalni EKO-BIO jest wodą w II klasie czystości i można ją odprowadzić bezpośrednio do istniejących cieków wodnych, studni chłonnych, rowów melioracyjnych lub na przykład wykorzystywać podczas podlewania ogrodu.

Produkowane w woj. łódzkim przez naszą firmę przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane są w postaci cienkościennych zbiorników z żywicy poliestrowej, wzmacnianej włóknem szklanym o przekroju cylindrycznym. Oczyszczalnia typu EKO-BIO to unikatowa konstrukcja, gdzie w jednym zbiorniku zachodzą procesy beztlenowego (denitryfikacja) i tlenowego (nitryfikacja) oczyszczania ścieków. Oddzielany jest osad i separowane są tłuszcze.

Oczyszczalnie biologiczne działają zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN12566-3:2005+A2:2013. Oczyszczalnie EKO-BIO działają praktycznie bezobsługowo. Wystarczy raz na dwa tygodnie dodać niewielką dawkę preparatu bakteryjnego (wprost do muszli klozetowej), a raz na 9 miesięcy wybrać osad nadmierny (tylko z sekcji denitryfikacji, zwykłym wozem asenizacyjnym). Miesięczny koszt tej eksploatacji nie przekraczają kilkunastu złotych.

Oczyszczalnie typu EKO-BIO polecamy szczególnie stosować gdy:

  • połączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub nieopłacalne
  • istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonej wody: ciek wodny, rzeka, rów melioracyjny
  • ścieki są odprowadzane regularnie do urządzenia
  • występują trudne warunki wodno-gruntowe

Shopping Cart